Juridische Bepaling

Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan enige inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs.

De aangeboden informatie en/of diensten op deze website worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie/diensten of die in de in deze site opgenomen links worden aangeboden, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik er van.

Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs 2016 ©