Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs

De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (hierna te noemen: “MBAC”) is in Nederland de facilitaire belangenorganisatie van aangesloten verenigingen (de “Clubs”) van liefhebbers van automobielen van de merken Benz, Daimler (DMG), Mercédès, Mercedes-Benz, Maybach en Unimog (“Mercedes-Benz”). De MBAC wil het in stand houden van Mercedes-Benz automobielen door leden van de Clubs bevorderen door een goede organisatie van de Clubs, het optreden als partner van de Clubs en de Mercedes-Benz organisatie en het ondersteunen van de Clubs. De MBAC beoogt haar doel te bereiken door:

 • het coördineren van het Mercedes-Benz clubleven in Nederland,
 • het optreden als tussenpersoon tussen de Clubs, de Mercedes-Benz organisatie en derden, en
 • het aanbieden van ondersteunende diensten aan de Clubs.

Daartoe sluit de MBAC samenwerkingsovereenkomsten af met de Clubs. De Clubs zijn zelfstandig en blijven verantwoordelijk voor hun vereniging. De MBAC is geen boven de Clubs staande entiteit maar wil de Clubs ondersteunen. De MBAC is officieel erkend door Daimler AG Stuttgart en Mercedes-Benz Nederland BV, en aangesloten bij de Federatie voor Historische Automobielclubs (Fehac) en heeft geen winstoogmerk.

Samenwerking en Dienstverlening

De MBAC stelt zich ten doel het clubleven van Mercedes-Benz liefhebbers in Nederland te bevorderen en waar mogelijk te verbeteren door een goede coördinatie van activiteiten van Clubs onderling, coördinatie van ondersteuning vanuit de Mercedes-Benz organisatie in Nederland en Duitsland en het bevorderen van de dienstverlening door Mercedes-Benz-specialisten. Daartoe kan de MBAC privaatrechtelijke samenwerkingovereenkomsten sluiten met Clubs die aan specifieke maatstaven voldoen op het gebied van bestuur, organisatiekwaliteit, financiën, ledental en toelatingsbeleid. De Clubs zijn vrij in het afsluiten van genoemde samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur van de Club is verantwoordelijk voor een inspirerend clubleven dat in het teken staat van de passie voor Mercedes-Benz automobielen. De MBAC controleert NIET het clubleven binnen een Club; zij controleert wel de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Op grond van de samenwerkings-overeenkomst kan de MBAC aan (de leden van) de Clubs, onder voorwaarden, voorrechten en diensten aanbieden waaronder begrepen:

 • het voeren van de voor de MBAC vastgestelde Mercedes-Benz ster;
 • het voeren van het predicaat “Aangesloten bij de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs”;
 • het coördineren van de samenwerking tussen de Clubs; de Mercedes-Benz organisatie en Fehac;
 • toegang tot nationale en internationale evenementen;
 • het organiseren van promotionele evenementen en public relations;
 • het verspreiden van het tijdschrift “Mercedes-Benz Classic” en “Mercedes-Benz Me”;
 • het ter beschikking stellen van de digitale “Mercedes-Benz ClubCard”;
 • toegang tot exclusieve informatiediensten via de MBAC-website;
 • korting in de Mercedes-Benz online shop en in musea en hotels;