Bestuur en Commissies

Bestuur

De MBAC heeft zeven bestuursleden:

 • Louis van Vliet (Voorzitter)
 • Patrick Bauland (Penningmeester)
 • Micky Aarts (Secretaris Interne Zaken)
 • Wout Benning (Referent Techniek)
 • John Libert (Bestuurslid IT/webmaster)
 • Tjeerd Sanders (Algemeen Bestuurslid)
 • Jan Vonkeman (Algemeen Bestuurslid)

De bestuursleden hebben een ruime bestuurservaring in verschillende Clubs en uiteraard een bijzondere voorkeur voor Mercedes-Benz automobielen.

Commissies

De verschillende taken binnen de MBAC worden verricht in commissies die worden gecoördineerd door de bestuursleden. Er zijn thans acht commissies:

 • Secretariaat & Juridische Zaken
 • Financiën
 • Techniek & Onderdelen
 • IT & internet
 • Evenementen
 • Clubcontacten
 • Communicatie
 • PR & Marketing

Commissies

De commissies ondersteunen de aangesloten Clubs met raad en daad maar vervangen niet de commissies of afdelingen met eenzelfde werkgebied binnen de Clubs.

Secretariaat & Juridische Zaken

De Commissie Secretariaat & Juridische Zaken (“CSJ”) voert het Secretariaat van de Stichting, coördineert de productie & uitgifte van MB ClubCards, bespreekt onderwerpen op het gebied van de toelating van Clubs en juridische vraagstukken binnen de MBAC en de aangesloten en geassocieerde Clubs. Tjeerd Sanders coördineert de CSJ.

Het Secretariaat is via het algemene email-adres bereikbaar.

Financiën

De Commissie Financiën (“CFI”) beheert de financien van de Stichting, organiseert betaal- en verzekeringsdiensten en financieringsactiviteiten en coördineert administratieve diensten, waaronder de ledenadministratie. Patrick Bauland coördineert de CFI.

De Commissie Financiën is via email bereikbaar.

Techniek & Onderdelen

De Commissie Techniek & Onderdelen (“CTO”) richt zich op technische vraagstukken over aanschaf, bezit, gebruik, restauratie en onderhoud van de klassieke Mercedes-Benz. Zij volgt nauwlettend de ontwikkelingen op dit gebied om tijdig te kunnen reageren. De CTO is het centrale aanspreekpunt van de MBAC voor technische vraagstukken en onderdelenvoorziening met betrekking tot door de Clubs toegelaten automobielen. De CTO streeft naar voordelen voor de leden van de Clubs en accreditatie van de Classic Partners als revisie-, restauratie- en reparatie en onderhoud. De CTO bestaat hoofdzakelijk uit technische specialisten. Wout Benning coördineert de CTO.

De Commissie Techniek is via email bereikbaar.

IT & internet

De Commissie IT & internet (“CIT”) beheert de website van de Stichting en de clubfora op MercedesForum.nl/be. Naast het onderhouden van de banden met de Mercedes-Benz IT organisatie in Duitsland is de commissie ook beschikbaar voor het verlenen van advies aan de aangesloten Clubs. John Libert coördineert de CIT.

De Commissie IT & Internet is via email bereikbaar.

Evenementen

De Commissie Evenementen (“CEV”) coördineert de deelname van de Stichting aan evenementen van derden die voor de promotie van de aangesloten Clubs van belang zijn. Daarnaast organiseert de commissie de evenementen van de Stichting voor de aangesloten Clubs. Micky Aarts coördineert de CEV.

De Commissie Evenementen is per email bereikbaar.

Clubcontacten

De Commissie Clubcontacten (“CCC”) onderhoudt de contacten tussen de Stichting en de aangesloten Clubs en de FEHAC en verzorgt de Evenementen Kalender van de aangesloten Clubs op de website van de Stichting. Micky Aarts coördineert a.i. de CCC.

De Commissie Clubcontacten is per email bereikbaar.

Communicatie

De Commissie Communicatie (“CCO”) coördineert de communicatie van de Stichting via haar website, twitter- en facebook-account en via de clubbladen van de aangesloten verenigingen; vertegenwoordigt de Stichting op het Redacteuren Treffen dat jaarlijks door het Mercedes-Benz Classic Club Management in Duitsland wordt gehouden; initieert en onderhoudt contacten met de redacteuren van de aangesloten verenigingen; initieert en onderhoudt de contacten met, voor de Stichting en haar aangesloten verenigingen, belangrijke vakbladen; volgt ontwikkelingen op het gebied van media en middelen en doet voorstellen inzake het inzetten van deze media en middelen. John Libert coördineert de CCO.

De Commissie Communicatie is via het algemene email-adres bereikbaar.

PR & Marketing

De Commissie PR & Marketing (“CPR”) ondersteunt en coördineert de Public Relations van de Stichting, de aangesloten Clubs en, met betrekking tot haar werkgebied, de Mercedes-Benz organisatie. Commissieleden, zoals Robert Scheerboom, hebben op het werkterrein van de commissie ruime ervaring en vele contacten. Tjeerd Sanders coördineert a.i. de CPR.