De Fehac

Wat is en doet de FEHAC?

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC, is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto’s als belangenvereniging voor ‘Klassiek rijdend Nederland’. De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen.

De FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwilligers basis functioneert, is dan ook “de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houders van klassieke voertuigen. De laatste tien jaar is de FEHAC fors gegroeid en kan al geruime tijd de representant van historisch rijdend Nederland genoemd worden: er zijn momenteel 200 van de circa 300 auto- en motorfietsclubs lid van de FEHAC en die 200 clubs hebben samen 70.000 leden en de aantallen groeien nog steeds. De MBAC en aantal van onze aangesloten clubs zijn ook lid van de Fehac.

Gesprekspartner overheid

Om haar doelstelling te bereiken stelt de FEHAC zich in de eerste plaats namens haar leden op als gesprekspartner van de overheid. Dit omvat niet alleen de centrale overheid, ministeries, soms provincies en gemeenten, maar ook instanties als de RVI, de RDW, Centrum voor Voertuigtechniek & Informatie en het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. In het overleg ligt het accent op wet en regelgeving die de belangen van voertuigeigenaren kan raken.

Gaandeweg is de FEHAC als volwaardig gesprekspartner geaccepteerd. Het is zelfs zo dat in veel gevallen vooraf de mening van de FEHAC gevraagd wordt over maatregelen die in voorbereiding zijn. Gelukkig is het besef ontstaan dat clubs en particulieren zeer bewust een groot deel van het ‘rijdend cultureel erfgoed’ in stand houden.

Op de website van de FEHAC kunt u lezen over wat de FEHAC allemaal doet. Ook kunt u zich aanmelden voor de Fehac nieuwsbrief.