Missie en Visie

Missie

De stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (MBAC) zet zich in voor het behoud van het mobiele erfgoed in Nederland van de merken Benz,  Daimler (DMG), Mercédès, Mercedes-Benz, Maybach en Unimog door diensten te verrichten aan en voor de bij de stichting aangesloten clubs.

Visie

In de toekomst moet het mogelijk blijven om in Nederland te genieten van het mobiele erfgoed van Mercedes-Benz automobielen van alle typen en uitvoeringen met inachtneming van alle ontwikkelingen die in dit kader zijn te onderscheiden.

Bestuur MBAC

Mei 2020

Uitwerking van de missie van Stichting MBAC

Uitgangspunten:

 • In Nederland bestaat een aantal Mercedes-Benz typeclubs
 • De leden van deze Nederlandse typeclubs streven ernaar om met hun (klassieke) automobiel te kunnen rijden
 • De typeclubs kunnen behoefte hebben aan ondersteuning met betrekking tot ledenadministratie en websitebeheer
 • Het kan voorkomen dat een club specifieke (deskundige) ondersteuning wenst

De stichting MBAC werkt de missie verder uit door de aangesloten typeclubs faciliteiten aan te bieden op het gebied van:

 • Officiële accreditatie van de stichting MBAC bij de Mercedes-Benz fabriek
 • Periodiek overleg met de Mercedes-Benz organisatie in de Benelux
 • Lidmaatschap van belangenorganisatie Fehac
 • Lidmaatschap van de KNAC
 • Ondersteuning clubs bij website ontwikkeling en beheer
 • Advies en bemiddeling in geval van bestuurlijke vraagstukken
 • Voordelen voor onderhoud en aanschaf onderdelen door middel van het benoemen van officiële Mercedes-Benz dealers als Classicpartners
 • Het organiseren en bekendmaken van activiteiten en evenementen

De stichting MBAC heeft een bestuur dat bestaat uit leden die specifieke deskundigheid bezitten om bovenstaande punten zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.