Visie

 1. Er is behoefte aan Mercedes-Benz typeclubs.
 2. Typeclubs hebben behoefte aan accreditatie van de fabriek. Slechts door aansluiting bij de Stichting MBAC kunnen deze clubs gebruik maken van de door de fabriek aangeboden faciliteiten.
 3. Alleen als de MBAC voldoende waarde kan bieden aan de typeclubs zullen zij zich aansluiten.
 4. De faciliteiten die de MBAC zal gaan aanbieden dienen te worden afgestemd met enerzijds de fabriek en anderzijds de clubs.

Door deze stappen zal de MBAC kunnen groeien tot een facilitair bedrijf wat streeft naar continuïteit en inzichtelijkheid voor de aangesloten typeclubs.

Bestuur MBAC
Juni 2015

Uitgangspunten voor de visie van Stichting MBAC:

 • In Nederland bestaat een aantal MB typeclubs
 • De Nederlandse typeclubs streven naar een accreditatie van de fabriek
 • De typeclubs hebben dezelfde behoefte met betrekking tot ledenadministratie en websitebeheer
 • Het kan voorkomen dat een club specifieke (deskundige) ondersteuning wenst

De stichting MBAC vertaalt deze visie door de aangesloten typeclubs faciliteiten aan te bieden op het gebied van:

 • Officiële accreditatie bij de fabriek
 • Financieel en website beheer
 • Advies en bemiddeling in geval van moeilijkheden en problemen
 • Voordelen voor onderhoud en aanschaf door middel van het benoemen van Classicpartners
 • Het organiseren en bekendmaken van activiteiten en evenementen
 • Kortingen voor de leden van de clubs door het verzorgen van een clubcard

De stichting MBAC heeft een bestuur dat bestaat uit leden die specifieke deskundigheid bezitten om bovenstaande punten zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.