Mercedes-Benz Classic magazine

Duits of Engelstalig

Mercedes-Benz ClubCard houders ontvangen op het huisadres het Mercedes-Benz Classic magazine, naar keuze in het Duits of in het Engels.

Via de Mercedes-Benz ClubLounge hebben Mercedes-Benz ClubCard houders toegang tot de online versie van het Mercedes-Benz Classic magazine in beeld-vullend formaat met zoom en print mogelijkheden. Naast de laatste uitgave zijn ook de twee voorgaande edities door te bladeren.

Archief, advertenties en meer

Op de open website van het Mercedes-Benz Classic magazine zijn o.a. het complete archief en de advertenties te bekijken. Het magazine zelf is echter alleen in klein formaat te bekijken via deze weg.

Adreswijziging

Adreswijzigingen of een wijziging voor de taal van het blad moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de aangesloten club. Zij zullen dat in het ledenbestand aanpassen zodat het eerstvolgende magazine op het nieuwe huisadres wordt bezorgd. Stuur dus geen e-mail of post naar de uitgever, deze organisatie krijgt de gegevens alleen via de MBAC en doet zelfs dus niets met eventuele verzoeken.

Nieuwe leden

Als gevolg van het feit dat de verzendlijsten ongeveer 6 tot 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum worden opgesteld kan het zijn dat nieuwe leden, die net lid zijn geworden, de desbetreffende uitgave niet ontvangen. Is het lidmaatschap korter dan 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum ingegaan dan ontvangt het nieuwe lid die uitgave zeker niet!