Mercedes Me Magazine

Leden van de bij de MBAC aangesloten clubs ontvangen het Mercedes Me Magazine op hun huisadres of kunnen het op vertoon van hun Mercedes-Benz Clubcard afhalen bij hun Classic Partner of Mercedes-Dealer.

Adreswijziging

Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de aangesloten club! Uw club secretaris zal uw wijziging verwerken in het ledenbestand.

Stuur dus geen e-mail of post naar de uitgever! De uitgever ontvangt de adresgegevens via de MBAC en doet zelfs niets met adreswijzigingen.

Nieuwe leden

Verzendlijsten voor de uitgever worden 6 tot 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum opgesteld. Het kan daarom zijn dat nieuwe leden, die net lid zijn geworden, de desbetreffende uitgave niet ontvangen.

Is het lidmaatschap korter dan 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum ingegaan dan ontvangt het nieuwe lid die uitgave zeker niet!