Privacyverklaring

De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs waardeert uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website worden achtergelaten, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De website van de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. De door u ingevoerde informatie wordt daardoor uitsluitend versleuteld aan de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs doorgegeven. Een SSL-certificaat is de ideale manier om aan bezoekers te tonen én te bewijzen dat de website authentiek is en dat de verbinding waarover de gegevens worden verzonden veilig en versleuteld is.

De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs website kan echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website, gebruiken we die alleen voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een evenement, om uw verzoek om informatie te beantwoorden of om uw aanmelding voor een via onze website gecommuniceerde aanbieding aan de leverancier door te geven. De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en klantenadministratie. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Inzage en correctie

Op verzoek informeert de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs u per omgaande of en zo ja welke gegevens van u zijn opgeslagen. Op verzoek worden uw contactgegevens verwijderd of gewijzigd. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens neemt u dan contact op met onze penningmeester via privacy@mbac.nl.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs 2021 ©