Mercedes-Benz Magazine

Leden van de bij de MBAC aangesloten clubs ontvangen het Mercedes-Benz Magazine op hun huisadres of kunnen het op vertoon van hun Mercedes-Benz Clubcard afhalen bij hun Classic Partner of Mercedes-Dealer.

Klik links op de omslag van uw keuze voor meer informatie over de desbetreffende uitgave.

Adreswijziging

Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de aangesloten club! Uw club secretaris zal uw wijziging verwerken in het ledenbestand.

Stuur dus geen e-mail of post naar de uitgever! De uitgever ontvangt de adresgegevens via de MBAC en doet zelfs niets met adreswijzigingen.

Nieuwe leden

Verzendlijsten voor de uitgever worden 6 tot 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum opgesteld. Het kan daarom zijn dat nieuwe leden, die net lid zijn geworden, de desbetreffende uitgave niet ontvangen.

Is het lidmaatschap korter dan 4 weken voorafgaand aan de verschijningsdatum ingegaan dan ontvangt het nieuwe lid die uitgave zeker niet!