Strich8 Zomer 2012

Ook in dit 2e nummer van het jubileumjaar van de W114 W115 Club Nederland weer veel leesvoer over de W114 en W115 serie van Mercedes-Benz, de techniek, de club en andere informatie die met de Strich-8 te maken heeft. De vaste redacteurs en de gelegenheidsschrijvers hebben er wederom een mooi en extra dik jubileumeditie van gemaakt.

Strich8 Zomer 2012

Leden van de W114 W115 club Nederland ontvangen het clubblad 4x per jaar.

Sterklasse Bulletin 4

In de nieuwe uitgave van het Sterklasse Bulletin wordt ruim aandacht besteed aan de 300 SEL 6.3 (1968-1972), een limousine met sportieve aspiraties waarbij zelfs een Porsche 911 destijds het nakijken had. AMG tunede de motor en behaalde daarmee successen in de autorensport (Spa/Francorchamps). Verder komen de activiteiten van de S-klasse Club ruim aan bod en vertelt Marco Kraan over de restauratie van zijn 500 SE.

Leden van de S-klasse club ontvangen het magazine 3x per jaar.

De MB SLK Club Nederland is een feit!

24 maart 2012

De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs heeft er sinds 24 maart 2012 een nieuwe ster bij: de MB SLK Club.

Maar liefst vijftien enthousiaste SLK-rijders stapten die zaterdag met prachtig weer in hun favoriete cabrio en reden naar Nieuwegein voor de oprichtingsvergadering. Onder de bezielende leiding van initiatiefnemer Karin Oud werden bij gastheer Stern Auto B.V. de eerste ideeën voor de nieuwste ster aan het front met elkaar uitgewisseld en vastgelegd. Karin kreeg bij de oprichting de waardevolle assistentie van Robert Scheerboom en Tjeerd Sanders van de Stichting MBAC.

MB SLK Club Nederland oprichtingsvergadering

MB SLK Club Nederland oprichtingsvergadering

Meer nieuws over de MB SLK Club wordt binnenkort bekendgemaakt op de MBAC website. Heeft u tussentijds vragen of wilt u lid worden? Uw e-mailbericht zien wij graag tegemoet via voorzitter@mbslkclub.nl.

Brief van Robert Scheerboom aan alle leden van alle aangesloten clubs

Jalhay/Lopikerkapel, januari 2012

Betreft: brief van Robert Scheerboom aan alle leden van de clubs over zijn voorzitterschap

Beste Mercedes-Benz en Unimog-liefhebbers,

Met veel plezier en positieve energie heb ik in twee periodes van drie jaar mijn werk als voorzitter bij de Stichting MBAC gedaan. Dat geldt zowel voor het voorzitterschap en alles wat daarmee te maken heeft, als voor het werk in diverse commissies. Na deze vruchtbare periodes heb ik gemeend het voorzitterschap van de stichting per 1 april aan een opvolger over te moeten dragen en me bezig te gaan houden met andere zaken in het MB-clublandschap.

Tezamen met de bestuursleden – met wie ik met veel plezier heb samengewerkt – ben ik voortgegaan op de weg die zes jaar geleden door Mr. Fedor Tanke en ondergetekende was ingezet. De Stichting MBAC heeft als doelstelling het coördineren, organiseren, ondersteunen en initiëren van activiteiten ten gunste van de aangesloten clubs. De resultaten hebben jullie kunnen ervaren. En deze activiteiten breiden zich steeds verder uit.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de samenwerking waarin we het voor elkaar hebben gekregen om de kwaliteit en continuïteit van de aangesloten Mercedes-Benz Clubs en de Unimog-club een positieve stimulans te geven en waarin we herkenbaar zijn in het Klassieker/Oldtimerlandschap.

Bij de Stichting MBAC loopt alles naar wens. Het bestuur van de stichting zal binnenkort de vacature voor het voorzitterschap bekend maken en van harte ondersteun ik hen bij het informeren van de kandidaten en het inwerken van mijn opvolger.

Ik wens mijn bestuurs- en commissieleden van de stichting veel succes met hun werkzaamheden.

Overstap naar?

Inmiddels is er bij de Mercedes-Benz Club Nederland, voorheen de Mercedes-Benz Veteranen Club, veel gebeurd. Na een mooie periode van 27 jaar dienst legden in 2002 voorzitter Jacq van Mackelenbergh en zijn echtgenote en evenementencommissaris Nettie hun functies in het bestuur neer. Daarna is er veel gebeurd. In minder dan tien jaar telden we maar liefst zes voorzitters of ‘ad interim voorzitters’. Dat is niet ongemerkt voorbij gegaan, want inmiddels hebben we vanaf medio vorig jaar wederom een plaatsvervangende voorzitter. Veel leden van de Mercedes-Benz Club Nederland hebben mij derhalve gevraagd om mij te kandideren als voorzitter van hun club. Na ampele overwegingen heb ik daarmee ingestemd. Inmiddels heb ik mijn brief waarin ik mij kandideer persoonlijk aan ad interim voorzitter Jan Kirpenstein overhandigd. Hierin schrijf ik dan ook:

“Als voorzitter van de MBCN wil ik mij inzetten om de belangen van onze leden, ereleden en donateurs zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarbij stel ik mij ten doel om ervoor te zorgen dat de bestuurstaken goed en volgens afspraken worden uitgevoerd en dat de continuïteit in het bestuur wordt gewaarborgd”

en

“Als bijzondere uitdaging zie ik het vergroten van de herkenbaarheid van de MBCN waardoor de leden zich nog meer thuis voelen bij de Club. Een belangrijk aspect daarbij is samen te werken met de andere erkende Mercedes-Benz Clubs. Onze vereniging is divers, zowel als het gaat om achtergronden, automobielen en leeftijden. Na 40 jaar onze club nauwlettend gevolgd en meegewerkt te hebben vind ik de rol als voorzitter bij deze fantastische vereniging een reuze uitdaging.”

Ik hoop met bovengenoemde intentie een voor alle clubs vriendschappelijke rol te mogen gaan vervullen als voorzitter bij „collega club de MBCN”.

Met vriendelijke groet,

Robert Scheerboom

Terugkijkend op 2011 en vooruitkijkend naar 2012

Boodschap van de voorzitter

Beste Mercedes-Benz liefhebbers,

Bij de gelegenheid van het nieuwe jaar willen wij jullie graag onze beste wensen overmaken.

2011 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Grote banken in problemen, een economische crisis, en veel regeringen in Islamitische landen vielen om. Positief hebben we natuurlijk ook veel te melden. We kregen in Nederland en in België een regering. Onverwachts werd het Nederlandse honkbalteam in Panama wereldkampioen. Maar 2011 stond vooral voor de Mercedes-Benz liefhebber in het teken van ‘125 jaar Innovatie, Mercedes-Benz’.

De stichting MBAC gaf op voortreffelijke wijze acte de présence bij diverse grote manifestaties. In januari presenteerde de stichting tijdens Interclassics & Topmobiel in Maastricht een grote collectie van historische Mercedes-Benz automobielen op maar liefst op 4.000 m². Het Duitse journaal bracht de automobielgeschiedenis vanuit Maastricht duidelijk in beeld. Ook de Nederlandse Mercedes-Benz clubs en Unimog Club waren tijdens deze tentoonstelling op de stand vertegenwoordigd.

In juni werd wederom de Nationale Oldtimerdag in Lelystad gehouden. Dit maal ook helemaal in het teken van ‘125 jaar Innovatie, Mercedes-Benz’. De opening werd verricht door mevrouw M. Horselenberg, burgemeester van Lelystad. Zij vlagde een replica van de Benz Patent Motorwagen af, gevolgd door twee andere bijzondere producten van ‘Das Haus’: de SLS, de nieuwste sportwagen met vleugeldeuren, en een elektrisch aangedreven A-Klasse. Voor de clubleden was er speciaal een parkeerterrein gereserveerd, waar ook de promotietrailer van Mercedes-Benz stond voor een kopje koffie en de uitgifte van documenten voor het rijden van een mooie route in de omgeving. Unimog, 60 jaar jong en de alleskunner van Mercedes-Benz, presenteerde op voortreffelijke wijze een aantal van haar bijzondere modellen.

Eind augustus faciliteerde de stichting voor 30 equipes de reis naar Berlijn, waar op het voormalige vliegveld Tempelhof door ‘Mercedes-Benz & Friends’ een enorme show werd gegeven van races, automobielen en presentaties.

Wat brengt 2012 ons?

Voor dit nieuwe jaar organiseren wij een evenement speciaal ter gelegenheid van ‘60 jaar SL’. Dit evenement zal ergens in de maand mei plaatsvinden. Niet onbelangrijk is om te vermelden dat de stichting dit jaar de ‘MB SLK Club Nederland’ i.o. zal helpen met haar officiële oprichting. Een drie- of vierdaagse reis naar de Mercedes-Benz fabriek in Bremen zit ook in het verschiet. Binnenkort lezen jullie er meer over.

Ons bestuur werd in 2011 uitgebreid met een portefeuille ‘IT’. Onze webmaster vervult inmiddels met volle verve deze post en wij zijn bij de redactie blij met deze uitbreiding. We hebben deze uitbreiding gedaan om nog meer en beter nieuwsberichten te kunnen brengen. Onze vernieuwde site kende een groeiend aantal (vooral) vaste bezoekers en pakte geregeld uit met mooie primeurs. Wij brachten regelmaat in onze verslaggeving en probeerden het Mercedes-Benz nieuws op een aantrekkelijke wijze te brengen. In dit jaar willen wij nog meer werken aan onze website om nog sneller en vollediger verslag uit te brengen van wat reilt en zeilt in ons clubgebeuren.

Kortom: met Mercedes-Benz maken we er een interessant en aangenaam 2012 van. Onze beste wensen!

Het bestuur van de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs begroet jullie graag op de evenementen van de stichting en van de Mercedes-Benz clubs. Uiteraard begroeten we jullie ook graag op onze website.

Namens het bestuur van de stichting,

Robert Scheerboom, voorzitter

Pagina navigatie